مشخصات محصول

کد: #105192 روغن گیر دوطرفه تخلیه روغن اضافی هنگام برداشتن موادغذایی بسیار راحت برای برداشتن و برگرداندن مواد غذایی سرخ شدنی مانند انواع كوكو و كتلت مقاوم در برابر حرارت از جنس استیل هرعدد 38000 تومان