مشخصات محصول

كد: #103314 شكلات خورى هاى طرح برجسته محصول چين داراى درب با كيفيت عالي بدون خط و موج بسته بندى شده در جعبه ابعاد 16x16 ارتفاع 18 هر عدد 36,000 تومان