مشخصات محصول

کد: #700102 گلدان های بلوری مخروطی مناسب براى قرار دادن انواع گل هاى مصنوعى و طبيعى دارای رنگ بندی رنگ ثابت ابعاد قطر : 8 ارتفاع : 16 هرعدد 25,000 تومان