مشخصات محصول

كد: #102817 ظروف درب دار طرح دكمه مناسب براى خرده ريز هاى داخل كشو و خرده ريز هاى خياطى اعم از نخ ، سوزن ، دكمه و... در چند رنگ زيبا قطر 12 عمق 4 هر عدد 20000 تومان