مشخصات محصول

کد: #700100 گلدان های بلوری جديد مناسب براى قرار دادن انواع گل هاى مصنوعى و طبيعى دارای رنگ بندی رنگ ثابت ابعاد قطر : 10 ارتفاع : 17 هرعدد 20,000 تومان